De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk ‘Service above Self’. Dit betekent dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingsprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis en ervaring.

We zijn dus ambitieus. Om onze ambitie waar te maken is het nodig dat elke club een ‘professional’ heeft met zicht op het doel en de structuur van Rotary. Iemand die er ook om bekommerd is dat elk lid van de club mee is in het verhaal van Rotary.

Voor nieuwe leden vinden we dit evident: je moet via peter of meter ingeleid worden tot ‘volwaardig’ Rotariër. Maar ook voor wie langer Rotariër is, is het verfrissend om geregeld bij andere clubs en op districtsniveau bijeenkomsten en opleidingen te volgen.

Wie binnen de club bovenstaande behartigt noemen we een ‘clubtrainer’.

Daarnaast neemt de districtscommissie Training ieder jaar de uitdaging aan om iedereen van een club en inzonderheid de voorzitter, secretaris, commissievoorzitters, … voor te bereiden op hun functie. We denken hierbij aan de pre-PETS en PETS (Presidents-Elect Training Seminar), de DTTS (District Training Team Seminar) en de introductie nieuwe Rotary-leden.

De commissie training maakt deel uit van het, volgens RI, vereiste districtscomité. Zie op Rotary.org - Required committees: Membership, public image, rotary foundation, finance, training.

 

Clubtrainer

•       Zijn de waarden van Rotary als wereldbeweging voldoende bekend?

•       Is de expertise die op districtsniveau aanwezig is, voldoende gekend?

•       Is er voldoende afstemming tussen CLP (Club Leadership Plan) en DLP (District Leadership Plan)?

In vele clubs is er vraag om meer te weten over Rotary en antwoord te krijgen op de vele  vragen waar Rotariërs antwoord op willen. Met gerichte opleiding, training van onze leden kunnen we daarin verandering brengen. Uitkijken naar wat Rotary te bieden heeft en hun kennis willen bespreken en delen met hun vrienden in de club is de opdracht van de trainers.

Een clubtrainer is een ervaren en getrainde rotariër en wil kennis en ervaring delen met de club.

Ons district 2140 streeft naar een trainer in elke club. Trainers worden door de verkozen voorzitter benoemd of bevestigd in zijn of haar functie.  Een clubtrainer wordt aangesteld voor één jaar en kan maximaal drie jaar de functie uitoefenen. Clubtrainers werken samen met andere clubleiders om een trainingsprogramma te ontwikkelen op maat van de noden van hun club. Zorg ervoor dat de AG (Assistent Gouverneur) en de districtscommissie training weet hebben wie clubtrainer is.